Terug

Bedenk er een tafelsom bij

Bedenk er een tafelsom bij

 ×
=
4 × 2 = 8