Tafels
Filters

Groep

Vak

Type

Oefening 4 (ng-nk-ch-cht-je-pje-tje)
Schrijf het woord als getal: tot 15
Oefening 4 (ng-nk-ch-cht-je-pje-tje)
Schrijf het woord als getal: tot 10
Oefening 2 (ch-cht)
Schrijf het woord als getal: tot 5
Oefening 1 (ng-nk)
Waar liggen de getallen ongeveer op de getallenlijn tm 100.000
Oefening 5 (mkmm)
Waar liggen de getallen ongeveer op de getallenlijn tm 10.000